Parafiskalite Ve Parafiskal Yükümlükler
Kitapana Yayınevi

Parafiskalite Ve Parafiskal Yükümlülükler 2018


₺62,40 ₺78,00 %20


Yazar: Doç. Dr. Haluk Egeli
Barkod: 9789756146408

Bilgi Kartı

Yayın Dili Türkçe
Basım Tarihi 2018
Sayfa Sayısı 168
Kapak Kağıdı 350 gr Mat Kuşe
İç Kağıt 70 gr 1. Hamur
Boyutları 162x230 mm
Baskı Sayısı 5. BASKI
Ağırlık 0,10
PARAFİSKALİTE VE PARAFİSKAL YÜKÜMLÜLÜKLER Günümüzde sosyo-ekonomik hedefler doğrultusunda devlet çeşitli kamusal hizmetler üretmekte ve bu hizmetlerin finansmanı için kamu harcaması yapmak-tadır. Sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak artan ve gelişen kamusal faaliyetlerin başta vergiler olmak üzere çeşitli gelir kaynakları ile finanse edilmesi söz konusudur. Ancak, özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kamu harcamalarının giderek artmasıyla birlikte mevcut gelir kaynakları yetersiz kalmaya başlamış ve devlet açısından yeni bir takım gelir kaynaklarının bulunması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu paralelde sosyal devlet olmanın gerektirdiği sosyal güvenlik hizmetleri giderek önem kazanmış, parafiskalite ve parafiskal gelirler ön plana çıkmıştır. Devletin egemenlik gücünü kullanması doğrultusunda ortaya çıkan ve özellikle 1950'lerden itibaren tüm dünyada giderek önem kazanan parafiskalite, ülkemizde de sağladığı mali kaynaklar bakımından son yıllarda kamu gelirleri içindeki payını artırmış ve vergilerden sonra ikinci sıraya yükselmiştir. Sosyal güvenlik olgusu, günümüzde pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de son derece önem taşıyan bir konu durumundadır. Sosyal güvenliğe duyulan ihtiyacın büyüklüğü nedeniyle, bu konuda ek finansman kaynaklarına gereksinim duyulmakta ve sosyal güvenlik sistemleri içinde yeni arayışlar ve reform niteliğinde çalışmalar yapılmaya çalışılmak-tadır. Nitekim ülkemizde sosyal güvenliğin kapsamını genişletmek yönünden 2000'li yılların başlarından itibaren sosyal güvenlik sisteminin yeniden yapılandırılması çalışmaları çerçevesinde reform niteliğinde yeni düzenlemelere gidilmiştir. Ülkemizdeki mevcut parafiskal kurumlar içinde özellikle sosyal parafiskal kurumların idari ve mali durumundan kaynaklanan sorunların bir kısmı, yapılan düzenlemeler ile giderilmeye çalışılmasına rağmen, bir kısmı ise hala çözüm beklemektedir. Ancak, sosyal güvenlik sisteminden beklenen etkinliğe tümüyle ulaşabilmek açısın-dan bundan sonraki süreçte çıkarılan kanunların mevzuat yönünden eksikliklerinin tamamlanması ve sosyal güvenlik sistemine yönelik reform çalışmalarına devam edilmesi gerekli görülmektedir. Kamu maliyesi alanında son yıllarda oldukça güncel bir konu haline gelen parafiskalite ve parafiskal gelirler ülkelerin sosyal güvenlik sistemleri içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Sosyal güvenlik sistemlerinin gelişimine paralel olarak söz konusu gelirler ve bu gelirleri tahsil eden kurum ve yükümlülüklerde de değişiklikler söz konusu olabilmektedir. Son yıllarda sosyal güvenlik alanında görülen genel eğilimlerden biri sistemlerin yeniden yapılandırılması kapsamındaki reform süreçleridir. Bu konuda gerek AB ülkeleri gerekse OECD ülkeleri söz konusu reform sürecine başlamış olup, süreç halen devam etmektedir. Benzer durum ülkemiz sosyal güvenlik sistemi açısından da geçerlidir. Nitekim ülkemizde 2000'li yılların başlarından itibaren bu konuya ilişkin önemli yasal düzenlemelere yer verilmiştir. Çalışmanın yayına hazırlanmasında verdikleri desteklerden ötürü Bölüm Hocalarıma ve mizanpaj konusunda yardımlarını esirgemeyen bölümümüz araştırma görevlisi Dr. Ahmet ÖZEN'e ve kitabın basımını titizlikle gerçekleştiren Altın Nokta Yayınevine ve çalışanlarına en içten teşekkürlerimi sunarım. Doç. Dr. Haluk EGELİ İZMİR - 2009. Kitabımız üç bölümden oluşmaktadır. Birinci Bölüm Parafiskalite Kavramı Ve Parafiskal Gelirlerin Gelişimi İkinci Bölüm Sosyal Güvenlik Kavramı, Dünyada Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Gelişimi Ve Çeşitli Ülke Uygulamaları Üçüncü Bölüm Sosyal Güvenlik Sisteminin Yeniden Yapılandırılması Ve Türkiye'de Parafiskal Kurumlar

Customer reviews

4.1 out of 5 11,130 global ratings
5
53%
4
22%
3
14%
2
5%
1
7%

Review this product

Share your thoughts with other customers.

Write the Review

Reviews

Shankar Subbaraman

30 December 2022 Verified Purchase

Need to recheck the weight at delivery point

Product quality is good. But, weight seemed less than 1kg. Since it is being sent in open package, there is a possibility of pilferage in between. FreshCart sends the veggies and fruits through sealed plastic covers and Barcode on the weight etc. .

Robert Thomas

29 December 2022 Verified Purchase

Need to recheck the weight at delivery point

Product quality is good. But, weight seemed less than 1kg. Since it is being sent in open package, there is a possibility of pilferage in between. FreshCart sends the veggies and fruits through sealed plastic covers and Barcode on the weight etc. .

Barbara Tay

28 December 2022 Unverified Purchase

Need to recheck the weight at delivery point

Everytime i ordered from fresh i got greenish yellow bananas just like i wanted so go for it , its happens very rare that u get over riped ones.

Sandra Langevin

8 December 2022 Unverified Purchase

Great product

Great product & package. Delivery can be expedited.

Create Review

Overall rating

Rate Features

Flavor
Value for money
Scent
Add a headline
Add a photo or video

Shoppers find images and videos more helpful than text alone.

Add a written review